Turkiya

(Redirected from Turkiyo)
Turkiyo
(tr) Türkiye Cumhuriyeti
(Laylay na Turkiyo) (Simbolo na Turkiyo)

Say Turkiyo (e.g. Turkey), sakey dalin ed Asia san Europe.

Say kabesera et Ankarra.