Shqip
Republika e Shqipërisë
(Laylay na Shqip) (Simbolo na Shqip)

Say Shqip (e.g. Albania), sakey dalin ed Europe.

Say kabesera et Tirana.