Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Tagalog sakey salitan ya suraten ken moste toon diad pegley diad Pilipino.

Tagalog so sakey mabalin ya to:

  • Toon Tagalog, a Filipino ethnic group that is the original speakers of Tagalog language.

Persons with the nameEdit

See alsoEdit