01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kumaanimeran bulan na taon so October diad Kalendario nen Gregory san sakey ed apatiran bulan nen Gregory ya walay 30 agew.