Bisikleta

Ayan sport siguro so sankasikatan ya sport para ed saray Pangasinan. Dakel lan Champion diad Tour na Luzon san Tour na Pilipinas, so nalapod Pangasinan ya singa sikara: Garcia, Sicam, Bonzo, Quirimit, Carino, san arom nira.