Bhutan
Druk Gyal Khap
(Laylay na Bhutan) (Simbolo na Bhutan)

Say Bhutan (bhutan: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ (Dzongkha) - Kingdom of Bhutan) sakey bansan diad Asia. Say kabesera ed Thimphu. So bansan Jhina san India.