Juan 14:6

Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Nengneng met so : Via, Veritas, Vita

Say Juan 14:6 sakey suratan ed Balon Tipan na Biblia diad mondo.

Inmebat si Jesus, "Siak so dalan, say katwaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama no ag diad panamegley ko.

Juan 14:6 Pangasinense (Gobernador Amado Espino)

Saray bersion ed mabalin ed salitan FilipinoEdit

Narito ang ilang halimbawa ng bersyon ng Juan 14:6 sa iba pang mga wika sa Filipinas.

BikolEdit

Sinimbag siya ni Jesus, “Ako an dalan, an katotoohan asin an buhay; dai nin makakaduman sa Ama, kun bakong huli sako.

Juan 14:6 (BCL, Biblia na Camarines ed Abalaten)

BisayaEdit

Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.

Juan 14:6 Cebu Provincial Bible Revised Popular Version

HiligaynonEdit

Si Jesus nagsabat sa iya, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi; wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.

Juan 14:6 (BG)

IlokanoEdit

“Siak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag; awan ti makapan iti Ama no di magna kaniak,” insungbat ni Jesus.

Juan 14:6 (ILO, Dagupan City Bible, Pangasinan)

PampangoEdit

Pekibat nang Jesus, “Aku ing dalan, ing katutuan, at ing bie. Alang malyaring miras king Ibpa nung e mu king kapamilatan ku.

Juan 14:6 (PAM, Angeles City Bible)

SamaranonEdit

Nagbaton ha iya hi Jesus, “Amo ako an dalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi; waray makakakadto han Amay kon diri pinaagi ha akon.”

Juan 14:6 (SMR, Samar Provincial Bible, Kalbayog)

TagalogEdit

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Juan 14:6, Abriol)


Saray bersion ed mabalin ed salitan bansanEdit

Say salitan bersion ed suraten diad biblia walay 5 ya salitan

耶穌回答說:“我就是道路,真理,生命。沒有人能到父那裡去了我。
Yēsū huídá shuō:“Wǒ jiùshì dàolù, zhēnlǐ, shēngmìng. Méiyǒu rén néng dào fù nàlǐ qùle wǒ.

Juan 3:16 (Intsik diad Tradisiyonal (Republika na Jhina))

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Johannes 14:6 (Martin Luther, 1412 German version)

Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi.

Jean 3:16 (Français, Bonjour de Cavite, Philippines)

Ο Ιησούς απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα, αλλά από εμένα.
O Ii̱soús apánti̱se:̱ « Egó̱ eímai i̱ odós , i̱ alí̱theia kai i̱ zo̱í̱ . Kaneís den érchetai ston Patéra , allá apó eména .

Juan 3:16 (Orihinal ya Koine na Griyego)

Respondit Iesus: "Ego sum via, veritas et vita. Nemo venit ad Patrem nisi per me.

Juan 14:6 (salitan Latino)